ขอบคุณสำหรับการส่งหลักฐานการวิ่ง

ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบผลของท่าน
โดยผลการวิ่งของท่านจะได้รับการอนุมัติในวันที่ 5 เม.ย. 64